قوانین و مقررات

سلام 🙋🏻‍♀️
خوشحالیم از اینکه دپارتمان ریحان🍃رو برای همراهی در مسیرِ افزایش آگاهیتون و آموزش درست به کودکان،انتخاب کردید🙏🏻
لطفا و حتما قبل از تصمیم گیری نهایی برای ثبت نام در دوره و یا کارگاه آموزشی ،شرایط ،محتوای آموزشی ،سرفصل
‌ها و هر آنچیزی که مربوط به دوره ،قوانین دپارتمان و قوانین کلاس هست رو به دقت مطالعه بفرمایید🍀

قوانین مربوط به دوره / کارگاه آموزشی دپارتمان ریحان :

شرایط انضباطی :
🟣هنرجو موظف به همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه است.

🟡غیبت غیر موجه بیش از دو جلسه در دوره های  بلند مدت و غیبت غیر موجه بیش از یک جلسه در دوره های کوتاه مدت ، منجر به حذف هنرجو شده و امکان شرکت در ادامه ی جلسات دوره ی آموزشی را نخواهد داشت.

🟣در کارگاه های آموزشی آنلاین و حضوری  امکان غیبت در جلسات کلاس وجود ندارد ، مگر در موارد خاص و هماهنگی با کادر اجرایی و مدیریت دپارتمان

🟡هنرجو موظف است راس ساعت شروع کلاس ، حاضر باشد و تا پایان آن حضور داشته باشد .

🟣هنرجو موظف است در همه ی آزمون های عملی و نظری و فعالیت های انفرادی و گروهی شرکت نموده و نمرات لازم برابر قوانین آموزشگاه را کسب نماید .

🟡آموزشگاه این اختیار را دارد ،نسبت به اخراج هنرجویانی که شرایط انضباطی ، اخلاقی و مالی را طبق قوانین رعایت ننمایند اقدام کند.
🟣حضور نداشتن در جلسه پایانی و روز ارائه ی فعالیت پایان دوره به منزله ی انصراف هنرجو از دوره ی آموزشی می‌باشد.

🟡 هنرجو موظف است پاسخگوی تماس ها و‌ پیامک ها از سمت دپارتمان باشد.

🟣هنرجو موظف است مدارک خواسته شده توسط دپارتمان را در مهلت معین شده ، به صورت کامل ارسال نماید.

شرایط مالی :

🟡هنرجو موظف است تا قبل از شروع دوره آموزشی حداقل نصف مبلغ شهریه ی دوره را پرداخت نماید.

🟣(درصورت پرداخت به صورت اقساط)هنرجو موظف است طبق زمانبندی اعلام شده توسط موسسه ، اقساط خود را تسویه نماید .

🟡پس از واریز وجه و ثبت نام در کارگاه و یا دوره ی آموزشی ، شهریه ی پرداختی به هیچ عنوان برگردانده نخواهد شد.

🟣در صورتی که هنرجو تا ۴۸ ساعت قبل از شروع دوره آموزشی از شرکت در کلاس منصرف شود ،می‌تواند دوره ی انتخابی را با دوره ای دیگر تعویض کند.
«فقط یک بار انجام اینکار امکان پذیر هست و امکان جابه جایی مکرر وجود ندارد»

شرایط اخلاقی :

🟡رعایت ادب و شئونات اخلاقی در کلاس و در معاشرت با همکلاسی ها ،مدرس دوره ی آموزشی و مسئولین موسسه

🟣ارائه ی اطلاعات مربوط به ثبت نام به صورت صادقانه

🟡مطرح کردن سوالات و هر نوع انتقاد و پیشنهاد در طول دوره با مدرس و مسئولین مربوطه

🟣 شرط دسترسی به محتوای آموزشی دوره ها ، عمل به قوانین و مقرارت موسسه است .
چنانچه هر یک از موارد ناقض قوانین دپارتمان توسط هنرجو انجام شود ، ضمن حذف از دوره ، دسترسی ایشان به محتوای آموزشی نیز قطع خواهد شد.