سرکار خانم سارا هادی فشندی

متولد ۱۳۵۹ کارشناس پرستاری | دارای مدرک:

 • گواهینامه بین المللی مایند فولنس یا ذهن آگاهی.
 • ریاضی دان وخواننده کوچک از موسسه رویش طلایی.
 • رفع عادات ناپسند
 • تقویت حافظه وتندخوانی کوانتوم.
 • مدرک بین المللی تربیت مربی فکر وفلسفه.
 • آموزش زبان انگلیسی به کودکان به زبان مادری.
 • دوره تقویت زبان انگلیسی خودم.
 • ورکشاپ اصول تقویت زبان انگلیسی برای بزرگسالان.
 • مدرک بین المللی TTC از کشور آلمان.
 • مدرس و مربی فبک کودکان.
 • مدرس و مربی فبک مادرانه.
 • ورکشاپ هنر و ادبیات کودکان.
 • شیوه واصول طرح درس نویسی برای کودکان.
 • گواهینامه تجوید و روانخوانی قرآن کریم.
 • تمایل به کار با گروه سنی ۴ تا ۱۸ سال
 • تدریس در منزل
سارا هادی

شماره تماس و راه های ارتباطی

همکاری:

 • تمایل به کار با گروه سنی ۴ تا ۱۸ سال
 • تدریس در منزل