سرکار خانم سمیرا حسنی نادر

کارشناسی تصویر سازی – متولد 1369 | دارای مدرک:

 • آموزش روش های نوین مدیریت کلاس
 • اصول طرح درس نویسی برای کودک
 • آموزش طبلک و بازی‌های ریتمیک کودکان
 • تربیت مربی موسیقی کودک (ارف)
 • مربیگری بازی‌های ریتمیک
121212

شماره تماس و راه های ارتباطی

همکاری:

 • ۸ سال سابقه ی آموزش موسیقی با کودک
 • برگزاری کارگاه های مادرو کودک بازی‌های ریتمیک.
 • مدرس تخصصی درس هنر درمدارس غیر دولتی
 • برگزاری نمایشگاه های گروهی تصویر سازی
 • ساکن شهر ابهر(قیدار)خدابنده
 • آمادگی کامل برای برگزاری هنر ۷تا ۱۲ سال
 • برگزاری تنبک نوازی گروه سنی ۱۳ سال به بالا
 • آماده همکاری با دبستان،دبیرستان ومراکز آموزشی