حدیث قنبرنژاد

دارای مدارک:

  • کارگاه۵تکنیک نقاشی،بلندخوانی،بازی
  • اصول طرح درس نویسی برای کودک
  • تربیت مربی نقاشی کودک
hadisghandbaze

شماره تماس و راه های ارتباطی

سوابق کاری:

  • مربی هنرکودک
  • برگزاری کلاسهای کاردستی نقاشی
  • ساکن تهران
  • علاقه مند به همکاری حضوری در شهر تهران

همکاری:

  • علاقه مند به همکاری حضوری در شهر تهران

نمونه کارها: